Om os
Gartnervang

Hvert år afholdes en generalforsamling, hvor man har mulighed for at få medbestemmelse og evt. blive medlem af ejerforeningens bestyrelse.


Ethvert medlem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen.


Dette forslag skal sendes skrifligt til bestyrelsens formand eller

administrator senest inden udgangen af februar måned.

Herefter medsendes forslaget i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


Det er pligtmæssigt at være medlem af ejerforeningen.

Medlemskabet indtræder den dag, skødet anmeldes til tinglysning.


En ny ejer har dog ikke stemmeret på generalforsamlingen, før foreningen har modtaget skriftlig underretning om ejerskiftet.


Den nye ejer får alle den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen. Herunder eventuelle hængende restancer efter den officielle overtagelsesdag (vedtægterne § 4.1-4.4).

Nuværende bestyrelse:

Formand: Alexander Skiadas

Bestyrelsesmedlemmer: Andreas Nielsen, Christel Nielsen, Filip Hansen, Mads Christiansen  Kontakt bestyrelsen:


Mail: info@rosagaarden6.dkKontakt administrationen:


Primær kontaktperson: Christina Hegner

Mail: christina@realadmin.dk

Direkte Telefon: 8877 0928